Kontaktperson for drift

Vejledning til kontaktperson for drift


Rolle

Kontaktpersonen for drift/Bygningsservice modtager opkald fra krisevagten (jf. telefonkæde) ved akut fysisk trussel, dvs. brand, trussel mod AU eller i tilfælde af større ulyk­ke. Opgaven er at modtage opkaldet fra krisevagten og sikre det videre forløb i Bygningsservice.

Kommer opkaldet ikke fra krisevagten, er det væsentligt, at du informerer call centeret hurtigst muligt for ikke at skabe tvivl, om der er tale om flere parallelle hændelser.

Som kontaktperson for drift er din opgave at få gang i beredskabet ved akut fysisk trussel, herunder at informere Omstillingen. Overvej tilstødende driftsområder.


Opkald  
  
Modtag beskeden fra krisevagten – spørg ind og skriv ned:

  • Hvad?
  • Hvor?
  • Adresse?
  • Hvem har anmeldt hændelsen – er pågældende på stedet, og hvordan kan pågældende kontaktes?
  • Er der ringet 112?

        

Sådan starter du telefonkæden

1. Ring til teknisk chef for pågældende område

Giv besked om hændelsen til:

A. Teknisk chef, Arts
B. Teknisk chef, BSS
C. Teknisk chef, Health
D. Teknisk chef, ST

Kontakt altid teknisk chef for AU, som udpeger person til krisestab og orienterer krisevagten.

2. Ring til driftsinspektør i området

  • Giv besked om hændelsen.
  • Informér om mødested, og hvor anmelder befinder sig, jf. besked fra call center.
  • Driftsinspektør medtager oversigtskort/bygningstegninger og nøglesæt.

Kort og tegninger skal findes i en mappe mærket 'Beredskab' i Bygningsservices kontor. Mappen kan alle medarbejdere i driftsområdet medtage. Denne mappe skal ajourføres/etableres med regelmæssige intervaller.

Driftsområdet kan findes her.

3. Ring til driftspersonale, hvis driftsinspektør ikke er adviseret

Driftspersonalet skal medbringe kort, tegninger og nøgler.

4. Kontakt Omstillingen

Giv besked om hændelse til Omstillingen.

AU's omstilling har åbent kl. 08.00-17.00 på hverdage og træffes på hovednummer 8715 0000.

Omstillingen kontakter de øvrige omstillinger på AU.

5. Kontakt vicedirektør for AU Økonomi og Bygninger

Informér om hændelsen. 

Numre i telefonkæden