Universitetsledelsen

Vejledning til universitetsledelsen


Rolle

Universitetsledelsens medlemmer bliver orienteret af kontaktpersonen for ledelsen og inddraget i krisehåndteringen af universitetsdirektøren. I universitetsdirektørens fravær overtager et medlem af universitetsledelsen kriseledelsen. Alle ledere er oplagte interviewofre og aftaler alle udtalelser med AU's presse- og kommunikationschef. Alle medlemmer kan indgå som ledelsesrepræsentant i kriseindsatsgruppen efter universitetsdirektørens anvisning.

Universitetsledelsens medlemmer, der er til stede på åstedet, vil normalt være ledelsesrepræsentanter i kriseindsatsgruppen.

Dekaner orienterer institutledere om krisesituationen, og det aftales med universitetsdirektøren, hvem der orienterer øvrige interessenter.

Opgaver

1. Indkald om nødvendigt personale fra det relevante dekanat.

2. Forbered dig på eventuelt at indgå i krisestab eller kriseindsatsgruppe på åstedet.

3. Forbered dig på eventuelt at indgå som udtaleperson.

4. Orientér institutledere.

5. Orientér øvrige interessenter efter aftale med universitetsdirektøren.