Statistik over eksamensklager

Både af hensyn til universitetets egen kvalitetssikring af uddannelser, af hensyn til den overordnende ledelsesinformation på universitetet samt i forhold til oplysning af ministeriet og offentligheden, er det hensigtsmæssigt, at der føres en samlet statistik over eksamensklager på AU-plan.

For at statistik over antallet af eksamensklager skal være meningsfuld, er man nødt til at måle på de samme parametre. Derfor har en arbejdsgruppe med sagsbehandlere fra alle hovedområder sammensat en liste over elementer, der skal føres en fælles statistik over.

I højre kolonne finder du baggrundsnotat vedr. eksamensklagestatistik samt Excel-ark til indtastning af data.

Proces

Data om eksamensklager indsamles af Kvalitet, AU Studieadministration, to gange årligt:

 

Kvalitet indhenter data

Forår- og sommer termin(er)*

Primo februar

Efterår- og vinter termin(er)**

Primo oktober

*Den sidste eksamen i sommerterminen foregår i august, hvor der er reeksamen. Behandlingen af en klagesag kan tage ca. 3 måneder. Behandlingen af en ankesag tager ca. 2 måneder. Derfor kan statistikken for eksamensklager i forår- og sommerterminen færdiggøres primo februar.

** Den sidste eksamen i vinterterminen foregår i februar, hvor der er reeksamen. Behandlingen af en klagesag kan tage ca. 3 måneder. Behandlingen af en ankesag tager ca. 2 måneder. Pga. sommerferie forlænges fristerne. Derfor kan statistikken for eksamensklager i efterår- og vinterterminen færdiggøres primo oktober.