Tekstlighedsscreening og plagieringskontrol

Aarhus Universitet anvender Ouriginal (tidligere Urkund) til tekstlighedsscreening af eksamensopgaver. Tekstlighedsscreening udføres for at opdage eventuelt plagiat i tekster.

Den primære anvendelse af Ouriginal ligger i de digitale eksamenssystemer Wiseflow og Digital Eksamen. Ouriginal er integreret heri og tjekker dermed alt afleveret materiale i disse systemer. 

AU Library yder support i forhold til systemets anvendelse og er ligeledes en aktør i forhold til forebyggelse af plagiering på Aarhus Universitet.

Ouriginal har lavet en kort guide til hvordan man læser en rapport her 

Som studerende kan du ikke få adgang til Ouriginal for tjek af dine egne materialer, da systemet ikke er beregnet til dette formål.

Ouriginal support fra AU Library

AU Library supporterer Ouriginal på hverdage indenfor normal arbejdstid (8.00-15.30). I ferier/helligdage henviser vi til Ouriginals egen support i det omfang, de har åbent

Som underviser og eksaminator har du adgang til Ouriginalanalyser via Wiseflow eller Digital Eksamen. Har du eksamensopgaver fra studerende, der ikke er tjekket i Ouriginal via eksamenssystemerne, men hvor du ønsker et tjek, kan du kontakte os for at høre, om der er andre muligheder.

Vi tjekker ikke videnskabeligt materiale i Ouriginal forud for indsendelse til konferencer eller tidsskrifter.

Arts

Mathias Johannes Michelsen

Informationsspecialist AU Library, Emdrup

Jesper Frederiksen Ølsgaard

Bibliotekar AU Library, Nobelparken

Aarhus BSS

Solveig Sandal Johnsen

Bibliotekar AU Library, Bartholins Allé

Health

Janne Lytoft Simonsen

Forskningsbibliotekar AU Library, Sundhedsvidenskab

Natural Sciences og Technical Sciences

Morten Hjorth Gad

Bibliotekar AU Library, Ny Munkegade

Om Ouriginal

Hvad er Ouriginal?

Ouriginal er et plagieringskontrolsystem, der er tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus Universitet gennem de digitale eksamenssystemer.

Ouriginal kan påvise overlap mellem tekster og dermed være et hjælpemiddel til at finde eventuelt snyd i skriftlige opgaver. Ouriginal søger i 3 forskellige kilder: internettet, forlagsmateriale og tidligere screenede opgaver fra institutioner, der har licens til systemet.

Læs mere om Ouriginal på deres egen side

Bemærk, at Ouriginal ikke samarbejder med alle forlag, hvis publikationer AU Library giver adgang til. Se en liste på Ouriginals egen webside. Listen er ikke udtømmende. Kontakt gerne din fakultetsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til specifikke forlag eller du har forslag til tidsskrifter, du gerne så inkluderet i Ouriginals  sammenligningsgrundlag. Så vil vi tage kontakt til Ouriginal og høre til muligheden for dette.  

Hvordan bruger jeg Ouriginal?

  1. Den største anvendelse af Ouriginal ligger i de digitale eksamenssystemer, hvor opgaver automatisk screenes. Ouriginal er integreret i Wiseflow og Digital Eksamen.
  2. Ouriginal kan også bruges ad hoc i særlige tilfælde. Kontakt din lokale Ouriginal support i AU Library for at høre nærmere

Vejledninger og guides til Ouriginal

Ouriginal har lavet en rigtig fin intro-guide

Hvis jeg har mistanke om plagiat

Hvis du har mistanke om plagiering i en opgave, er det vigtigt, at du ikke læser Ouriginal-analysen som et sikkert bevis på, at den studerende har plagieret.

Ouriginal påviser udelukkende tekstlighed mellem dokumenter og tekstlighed er ikke lig med plagiering. Tekstlighed kan f.eks. være et citat, der retteligt er indsat i en opgave og hvor der er anført en tydelig kilde. En Ouriginal -analyse skal læses i sin kontekst for at afgøre, om der er tale om plagiering.

Ouriginal -analysen skal studeres med henblik på at fastslå, hvorvidt der blot er tale om dårlig referencepraksis eller plagiering. Har du brug for hjælp til hvordan du læser Ouriginal-analysen, hjælper AU Library dig gerne - se i boksene til højre efter din fakultetsrepræsentant.

Hvis du, efter at have studeret Ouriginal-analysen grundigt, vil gå videre med sagen, skal du indberette og dokumentere sagen til Uddannelsesjura. Uddannelsesjura foretager den videre sagsbehandling, på baggrund af din dokumentation. 

Læs mere om eksamenssnyd, procedurer og sanktioner
Læs også guiden til studerende om eksamenssnyd

Mere om plagiering – til studerende og undervisere

Det er vigtigt, at studerende kender til reglerne om kilde- og referencehåndtering for at undgå plagiering. AU Library stiller en række ressourcer til rådighed, som du kan dele med de studerende.

Som underviser og forsker har vi følgende informationssider til dig:

AU Library er en del af den forebyggende indsats mod plagiering. Vi vil gerne i dialog om at holde korte oplæg, som kan skærpe de studerendes opmærksomhed på akademisk integritet, god citationspraksis, referencehåndtering og kildekritik. Kontakt din lokale Ouriginal support fra AU Library for at høre mere.