Tekstlighedsscreening og plagieringskontrol

Aarhus Universitet anvender Ouriginal (tidligere Urkund) til tekstlighedsscreening af eksamensopgaver. Tekstlighedsscreening udføres for at opdage eventuel plagiat i tekster.

Ouriginal er integreret i eksamenssystemet WISEFLOW 

Du kan finde Ouriginals egen korte guide til hvordan man læser en analyse her.

AU Library yder support i forhold til systemets anvendelse og er ligeledes en aktør i forhold til forebyggelse af plagiering på Aarhus Universitet

Ouriginal support fra AU Library

Som underviser og eksaminator har du adgang til Ouriginalanalyser via Wiseflow. Supporten kan hjælpe med hvordan du bedst benytter Ouriginal.

Vi kan også hjælpe hvis der er eksamensopgaver der ikke er tjekket via eksamenssystemet (f.eks. semesteropgaver).

Vi tjekker AU-studerendes opgaver, der er underlagt bedømmelse. Selvplagieringstjek og videskabeligt materiale, forud for indsendelse til konferencer eller tidsskrifter, tjekkes ikke.

Aarhus BSS

Solveig Sandal Johnsen

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

Arts

Ida Lunde Jørgensen

Informationsspecialist AU Library, Emdrup

Jesper Frederiksen Ølsgaard

Bibliotekar AU Library, Nobelparken

Health

Janne Lytoft Simonsen

Forskningsbibliotekar AU Library, Sundhedsvidenskab

Natural Sciences og Technical Sciences

Morten Hjorth Gad

Bibliotekar AU Library, Ny Munkegade

Om Ouriginal

Hvis jeg har mistanke om plagiat

Hvis du har mistanke om plagiering i en opgave, er det vigtigt, at du ikke læser Ouriginal-analysen som et sikkert bevis på, at den studerende har plagieret.

Ouriginal påviser udelukkende tekstlighed mellem dokumenter og tekstlighed er ikke lig med plagiering. Tekstlighed kan f.eks. være et citat, der retteligt er indsat i en opgave og hvor der er anført en tydelig kilde. En Ouriginal-analyse skal læses i sin kontekst for at afgøre, om der er tale om plagiering.

Ouriginal-analysen skal studeres med henblik på at fastslå, hvorvidt der blot er tale om dårlig referencepraksis eller plagiering. Har du brug for hjælp til hvordan du læser Ouriginal-analysen, hjælper AU Library dig gerne.

Hvis du, efter at have studeret Ouriginal-analysen grundigt, vil gå videre med sagen, skal du indberette og dokumentere sagen til Uddannelsesjura. Uddannelsesjura foretager den videre sagsbehandling, på baggrund af din dokumentation. Se evt denne guide om eksamenssnyd

Læs også guiden til studerende om eksamenssnyd

Hvad er Ouriginal?

Ouriginal er et plagieringskontrolsystem, der er tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus Universitet gennem det digitale eksamenssystem Wiseflow.

Ouriginal kan påvise overlap mellem tekster og dermed være et hjælpemiddel til at finde eventuelt snyd i skriftlige opgaver. Ouriginal søger i 3 forskellige kilder: internettet, forlagsmateriale og tidligere screenede opgaver fra institutioner, der har licens til systemet.

Læs mere om Ouriginal på deres egen side

Bemærk, at Ouriginal ikke samarbejder med alle forlag, hvis publikationer AU Library giver adgang til.  Kontakt gerne din fakultetsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til specifikke forlag eller du har forslag til tidsskrifter, du gerne så inkluderet i Ouriginals  sammenligningsgrundlag. Så vil vi tage kontakt til Ouriginal og høre til muligheden for dette.  

Vejledninger og guides til Ouriginal

Mere om plagiering – til studerende og undervisere

Det er vigtigt, at studerende kender til reglerne om kilde- og referencehåndtering for at undgå plagiering. AU Library stiller en række ressourcer til rådighed, som du kan dele med de studerende.

Som underviser og forsker har vi følgende informationssider til dig:

AU Library er en del af den forebyggende indsats mod plagiering. Vi vil gerne i dialog om at holde korte oplæg, som kan skærpe de studerendes opmærksomhed på akademisk integritet, god citationspraksis, referencehåndtering og kildekritik. Kontakt din lokale Ouriginal support fra AU Library for at høre mere.