Plagieringskontrol

Aarhus Universitet har 2 plagieringskontrolsystemer, iThenticate og Ouriginal (tidligere Urkund)  .

Den primære anvendelse af Ouriginal ligger i de digitale eksamenssystemer Wiseflow og Digital Eksamen. Ouriginal er integreret heri og tjekker dermed alt afleveret materiale i disse systemer. 

Ouriginal er et system til plagieringskontrol af studerendes opgaver på AU og er forankret i AU Library. AU Library har god erfaring med brugen af systemet, yder support i forhold til systemets anvendelse og er ligeledes en aktør i forhold til forebyggelse af plagiering på Aarhus Universitet.

iThenticate anvendes på Health og Science and Technology til plagieringskontrol af ph.d.-afhandlinger.

Der gives ikke adgang til Ouriginal og Ithenticate for tjek af egne materialer, da systemerne i deres opbygning ikke egner sig til tjek af eget materiale. En sådan brug ville desuden skabe unødigt fokus på systemet og hvad det kan/ikke kan, frem for evnen til at håndtere og tilegne sig en god praksis inden for citering, parafrasering osv. 

Har du spørgsmål til Ouriginal (tidligere Urkund)?

Har du spørgsmål til Ouriginal (tidligere Urkund) – skriv til din lokale fakultetsrepræsentant.

Vi supporterer Ouriginal på hverdage indenfor normal arbejdstid (8.00-15.30). I ferier/helligdage henviser vi til Ouriginals egen support i det omfang, de har åbent (dette fremgår via Ouriginals webside og vores mail-reply).

Det Kongelige Biblioteks supportere er forankret i AU’s fakulteter og en liste med kontaktdetaljer fremgår under "Din fakultetsrepræsentant".

Som underviser og eksaminator har du adgang til Ouriginalanalyser via Wiseflow eller Digital Eksamen. Er dette ikke tilfældet, skriv til vores support og forhør dig om andre muligheder for tekstlighedsscreening.

Hvad er Ouriginal?

Ouriginal er et plagieringskontrolsystem, der er tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus Universitet gennem de digitale eksamenssystemer.

Ouriginal kan påvise overlap mellem tekster og dermed være et hjælpemiddel til at finde eventuelt snyd i skriftlige opgaver. Ouriginal søger i 3 forskellige kilder: internettet, forlagsmateriale og tidligere screenede opgaver fra institutioner, der har licens til systemet.

Læs mere om Ouriginal på deres egen side

Bemærk, at Ouriginal ikke samarbejder med alle forlag, hvis publikationer AU Library giver adgang til. Se en liste på Ouriginals egen webside. Listen er ikke udtømmende. Kontakt gerne din fakultetsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til specifikke forlag eller du har forslag til tidsskrifter, du gerne så inkluderet i Ouriginals  sammenligningsgrundlag. Så vil vi tage kontakt til Ouriginal og høre til muligheden for dette.  

Hvordan bruger jeg Ouriginal?

  1. Den største anvendelse af Ouriginal ligger i de digitale eksamenssystemer, hvor opgaver automatisk screenes. Ouriginal er integreret i Wiseflow og Digital Eksamen.
  2. Ouriginal kan også bruges ad hoc i særlige tilfælde. Kontakt vores support for at høre nærmere: Find din fakultetsrepræsentant i boksen til højre. 

Vejledninger og guides til Ouriginal

Hvis jeg har mistanke om plagiat

Hvis du har mistanke om plagiering i en opgave, er det vigtigt, at du ikke læser Ouriginal-analysen som et sikkert bevis på, at den studerende har plagieret.

Ouriginal påviser udelukkende tekstlighed mellem dokumenter og tekstlighed er ikke lig med plagiering. Tekstlighed kan f.eks. være et citat, der retteligt er indsat i en opgave og hvor der er anført en tydelig kilde. En Ouriginal -analyse skal læses i sin kontekst for at afgøre, om der er tale om plagiering.

Ouriginal -analysen skal studeres med henblik på at fastslå, hvorvidt der blot er tale om dårlig referencepraksis eller plagiering. Har du brug for hjælp til hvordan du læser Ouriginal-analysen, hjælper AU Library dig gerne - se i boksene til højre efter din fakultetsrepræsentant.

Hvis du, efter at have studeret Ouriginal-analysen grundigt, vil gå videre med sagen, skal du indberette og dokumentere sagen til Uddannelsesjura. Uddannelsesjura foretager den videre sagsbehandling, på baggrund af din dokumentation. 

Læs mere om eksamenssnyd, procedurer og sanktioner
Læs også guiden til studerende om eksamenssnyd

Mere om plagiering – til studerende og undervisere

Det er vigtigt, at studerende kender til reglerne om kilde- og referencehåndtering for at undgå plagiering. AU Library stiller en række ressourcer til rådighed, som du kan dele med de studerende.

Som underviser og forsker har vi følgende informationssider til dig:

Din fakultetsrepræsentant

Arts

Mathias Johannes Michelsen

Informationsspecialist AU Library, Emdrup

Jesper Frederiksen Ølsgaard

Bibliotekar AU Library, Nobelparken

Aarhus BSS

Solveig Sandal Johnsen

Bibliotekar AU Library, Bartholins Allé

Lisbeth Petersen

Kontorfuldmægtig AU Library, Fuglesangs Allé

Health

Janne Lytoft Simonsen

Forskningsbibliotekar AU Library, Sundhedsvidenskab

Natural Sciences og Technical Sciences

Morten Hjorth Gad

Bibliotekar AU Library, Ny Munkegade

AU Library er en del af den forebyggende indsats mod plagiering. Vi vil gerne i dialog om at holde korte oplæg, som kan skærpe de studerendes opmærksomhed på akademisk integritet, god citationspraksis, referencehåndtering og kildekritik. Kontakt din fakultetsrepræsentant for at høre mere.

AU Library har desuden samlet information om emnet til de studerende.