Særlige omstændigheder og usædvanlige forhold

'Særlige omstændigheder' skal forstås som noget fagligt, der kan ramme flere. Modsat er 'usædvanlige forhold' noget adækvat uberegneligt, som rammer den enkelte.

Ombudsmanden har udtalt, at et usædvanligt forhold ikke nødvendigvis kun kan påberåbes én gang. Det usædvanlige kan derfor godt være usædvanligt flere gange, men det usædvanlige forhold skal have haft indvirkning på det, man søger dispensation fra (adækvans).