Uddannelsesforum Arts

Uddannelsesforum Arts støtter Arts’ uddannelsesledelse og -organisation i arbejdet med fakultetets uddannelsesstrategi. Uddannelsesforum Arts drøfter og rådgiver om uddannelsesinitiativer og -ideer og bidrager til en åben dialog og tæt samarbejde på uddannelsesområdet på Arts.

Uddannelsesforum Arts består af prodekan for uddannelse, hovedområdets studieledere og studienævnsformænd og udgør Arts primære uddannelsesstrategiske forum.

Medlemmer

Sekretær